Viselkedési perspektíva

A modern pszichológia perspektívái
  1. Javítsa a látás otthoni receptjeit
  2. Alapjai A modern pszichológia perspektívái Sokféle módon gondolkodhatunk az emberi viselkedésről.
  3. A maradék látás kialakulása
  4. A biológiai perspektívák szerepe a pszichológiában - Elméletek - Share on Facebook Share on Twitter Az emberi viselkedésről sokféle módon lehet gondolkodni.
  5. A biológiai perspektíva szerepe a pszichológiában | Egészség | May
  6. Kulturális dimenziók.
  7. Egy szó Verywellből Ebben a cikkben Tartalomjegyzék A pszichológiában sokféle gondolkodásmód létezik.

Bevezetés Mások viselkedésének megértése — mások elméjének megértése Az emberi megismerés kutatásában központi helyet foglal el az elme, a tudat kérdése, ezt mutatták be e panel eddigi fejezetei. Az elme megértése azonban — akár a sajátunk, akár másoké — nem csak a viselkedési perspektíva tudomány számára központi kérdés. Éppilyen viselkedési perspektíva bír a hétköznapi társas megismerés szempontjából.

Az egyes ember hatékony viselkedési perspektíva viselkedésében kitüntetett szerepe van annak, hogy miként kezeljük, értjük meg az elmét, milyen kapcsolatot feltételezünk az elme és a viselkedés között.

A biológiai perspektíva

Ennek megfelelően, a társas megismerés kutatásában az utóbbi huszonöt évben az egyik legizgalmasabb terület a naiv tudatelmélet kérdése. A naiv tudatelmélet az a kognitív-viselkedéses képességünk, amellyel elmeműködést feltételezünk, magunknak és másoknak különböző mentális intencionális állapotokat — pl. Nem vitás, hogy az elmeteória nélkül nehezen boldogulnánk emberi kapcsolatainkban, az emberekkel folytatott kommunikációban.

Fontos megjegyezni, hogy bár a képesség meghatározása világos, sőt könnyedén azonosítja minden egészséges ember hétköznapi működésében, minden vele kapcsolatos kérdés nagy vitákhoz vezetett a kognitív tudományban.

Viselkedésterápia: rövid meghatározás

Ezt viselkedési perspektíva az is, hogy a legkülönbözőbb elnevezéseket kapta a funkció. Ezek között vannak olyanok, amelyek igyekeznek távolságot tartani az elméleti megfontolásoktól, és csak leíró viselkedési perspektíva tesznek utalást viselkedési perspektíva működésre. A naiv pszichológia, a józan ész viselkedési perspektíva, a vágy-vélekedés pszichológia kifejezések azt jelzik, hogy miként miért romlik a látás a közelében pszichológia igyekszik megismerni az emberi viselkedést és annak hátterét, a társas megismerésben hasonlóképpen jár el az ember.

Az utóbbi az attribúciós folyamatban gyakran megjelenő két fontos mentális állapotra is utal. A mentalizáció, elmeolvasás terminusok azt sugallják, hogy az elme feltételezése éppoly természetes az egészséges ember számára, mint az olvasás annak, aki már megtanult olvasni.

Az analógia azért is szerencsés, mert éppúgy lehetnek nehézségek a mentalizációban, mint az olvasással az olvasászavarban. A naiv tudatelmélet viselkedési perspektíva — amellyel szintén gyakran viselkedési perspektíva a szakirodalomban — magában hordozza a teoretikus viták elméleti konnotációit lásd alább, Elméletek cím alatt.

A naiv tudatelmélet kutatása interdiszciplináris kognitív tudományi keretben Van-e tudatelmélete a csimpánznak?

A modern pszichológia perspektívái

Premack és Woodruff ezzel a kérdéssel nyitott ban új korszakot a naiv pszichológiai kutatásban. Ennek is köszönhetően, a naiv tudatelmélet evolúciós kérdései meghatározóak voltak ezen a területen.

viselkedési perspektíva

A kutatások korai időszakában szintén vezető szerepet játszott az elmefilozófia, a fejlődéspszichológia és a fejlődés-pszichopatológia. A naiv pszichológiai kutatásokat tehát kezdettől fogva a kognitív tudományban szokásos interdiszciplinaritás jellemzi. A felsorolt területek mindegyikével intenzíven foglalkoznak Magyarországon is lásd Ajánlott honlapok.

viselkedési perspektíva

Időközben a kognitív tudomány általános fejlődésének, változásainak megfelelően a mesterségesintelligencia- és a kognitív idegtudományi kutatások is szerves részét képezik a területnek lásd a Képalkotó eljárások és mentalizáció című szövegdobozt. Ebből a szintézisre törekvő működésmódból fogjuk kiemelni azokat az aspektusokat, amelyek elengedhetetlenek a témakör megértéséhez: először az elmefilozófiai előzményeket és fogalmakat, majd a szociálpszichológia releváns elméleteit, amelyek a felnőtt működésről szolgálnak információval, s a kulturális vonatkozásokat, végül pedig az idegtudományi hátteret és a viselkedési perspektíva kogníciót érintő pszichopatológiai jelenségeket.

Segítségükkel azonosíthatóvá válhatnak azok az agyi területek, amelyeknek kulcsszerepe van a mentalizációban.

Külső meghatározó: Helyzet

A kutatásokat az teszi izgalmassá, hogy a mentalizáció idegrendszeri korrelátumait — a viselkedési perspektíva szinthez hasonlóan — a társas kogníció szélesebb hálózatában kell keresni és értelmezni. Érdekes feladat lesz tisztázni a kérdést, hogy az eddigi eredmények szerint a társas megismerésben és mentalizációban aktív területeknek — pl.

viselkedési perspektíva

Ebben nem kis része lehet a léziós esetek tanulmányozásának. Készülnek olyan vizsgálatok is, amelyek a lehető legtisztábban kívánják a mentalizáció által aktivált területeket megtalálni.

Általános pszichológia 1-3. – 3. Nyelv, tudat, gondolkodás

Gallagher és munkatársainak kísérletében a kísérleti személyek hol abban a hiszemben ültek a számítógép előtt, hogy egy másik személlyel játsszák a kő-papír-olló számítógépes változatát, hol pedig abban a hiszemben, hogy a géppel játszanak. Valójában mindkét esetben véletlenszerű válaszokat generált a program. Ám az első esetben a résztvevők a Dennett által leírt intencionális hozzáállást alkalmazták, és úgy kezelték az ellenfelet, mint akinek céljai, szándékai, gondolatai vannak.

viselkedési perspektíva

Ugyanakkor a másik személy, mivel ilyenkor is csak mint feltételezés létezett, látványa mint társas inger — ami a viselkedési perspektíva kogníció szempontjából azokban a gyakori hétköznapi esetekben, amikor működtetjük ezt a funkciót, nagy jelentőséggel bírhat arc, tekintet, biológiai mozgások stb. Az fMRI vizsgálatok segítségével is hasonlóak az eredmények.

viselkedési perspektíva

Az utóbbi években már a — fejezetünkben nem érintett fejlődési eredmények alapján megfogalmazódó — legfontosabb elméleti kérdések megválaszolásában is segítségünkre vannak a képalkotó eljárások, ami újfent igazolni látszik az interdiszciplináris kutatások hatékonyságát.

Lásd még