Politikatudományi nézet

A politikatudomány alapvonalai

mint látássérülés

A politikatudomány mesterképzési szakot választók politikatudományi nézet Magyarország és az Európai Unió politikai rendszereinek elméleti és gyakorlati összefüggéseit. Megszerzett tudásuk és műveltségük, képessé teszi őket a széles értelemben vett politikum folyamatainak megértésére és előrejelzésére, továbbá a szintetizáló és elemző gondolkodás tökéletesítésére.

E mesterképzés oktatási célja olyan politológusok kinevelése, akik birtokolják a politikatudományi nézet politikai viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a hatalom szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos és a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges tudásanyagot.

a látás a nap végére romlik

Az elméleti és módszertani ismereteik birtokában hallgatóink alkalmasak tanulmányaik folytatására doktori képzés keretében, illetve tudományos karrier kialakítására — bekapcsolódva politikatudományi posztgraduális műhelyek munkájába. A gyakorlati ismeretekre nagyobb súlyt helyező specializációnk végzettjei alkalmasak lesznek arra, hogy politikai intézményekben, nemzetközi szervezetekben vagy ezekkel érintkező gazdasági-társadalmi szervezetekben döntés-előkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munkát végezzenek.

látás 0 9 hogyan lehetne javítani

A képzés akár állami finanszírozott formában is elérhető!

Lásd még