Látássérült pedagógia. Látássérült személyek ellátásával kapcsolatos tevékenység

Látássérült tanulók megsegítése a szakiskolai képzésben

A látássérült gyermekek csoportjai A látás fokát és élességét szakorvos állapítja meg.

látássérült pedagógia

A látássérülés súlyossága alapján széles kategóriát foglal magában a teljes vakság és a kisfokú látásveszteség között. A látásmaradvány mértéke meghatározza, hogy a gyermek elsődlegesen vizuális úton szerzi az információkat, vagy látássérült pedagógia az információszerzést tapintással és a hallási ingerekre való támaszkodással. Ez utóbbi látássérült pedagógia aliglátókra jellemző.

Bízunk abban, hogy bár az érzékszervek működése és minősége az életkor előrehaladtával csökken, megfelelő optikai korrekcióval szemüveg vagy nagyító az esetek többségében korrigálható a látásélesség. Azokat, akiknek látása születésüktől kezdve sem tökéletes, vagy későbbi életkorban betegség, baleset, vagy más ok következtében visszafordíthatatlanul megromlik, látássérülteknek nevezzük. Mellettünk, közöttünk, velünk élnek. A látássérült gyermekek óvodába, iskolába, a fiatalok középiskolába járnak, sokan egyetemre is, vagy szakmát tanulnak és munkába állnak. Látássérült pedagógia a látássérültek körülbelül fele-kétharmada együtt nevelődik ép társaival integráltan tanul valamelyik általános iskolában.

Vakok, akik látássérült pedagógia a fényt sem érzékelik. A vak gyermekekre a tapintó-halló életmód jellemző.

5.2.2. Látássérülés

A látóképesség hiánya nagymértékben korlátozza a közvetlen ismeretszerzést. A képzetek és fogalmak tartalma eltér a látókétól.

A pedagógus mint ember, mint társ - Levente Major - TEDxEGER

Mozgáslehetőségük korlátozott, sztereotíp mozgások alakulhatnak ki. Az olvasás és írás elsajátításához a Braille-jelrendszer használata szükséges.

I A látássérültek pedagógiájának hatásrendszere

Aliglátók: A nagyfokú látószűkület akadályozza a vizuális megismerést. Fényérzékelők: Fény irányának megállapítására képesek.

A vakos technikák alkalmazása jellemző. A csekély látásmaradvány nagy segítséget nyújt a közlekedésben, tájékozódásban.

A látássérült gyermekek csoportjai

Nagytárgylátók: A mozgó, háttérből kiemelkedő nagyobb objektumokat észreveszik. Ujjolvasók: Két méteren belül képesek megszámolni a feltartott kéz ujjait. Látásmaradványuk elegendő a síkírás optikai vagy elektronikus eszközökkel történő olvasásához. Gyengénlátók: A látás marad a vezető érzékelési csatorna.

Látássérült tanulók megsegítése a szakiskolai képzésben

A gyengénlátó gyermekek főleg a látásra támaszkodnak. Látásveszteségük nagyfokú, villódzó látás látó-típusú életmódot folytatnak.

látássérült pedagógia

Segítségre elsősorban a képességek kibontakoztatásában szorulnak. Nevelésük és oktatásuk során a látás maximális kihasználtságára kell törekedni. A látássérült gyermekek életvitelét, tevékenységét jelentősen korlátozza a csökkent látásteljesítmény.

látássérült pedagógia

A nagyobb térben való tájékozódást, közlekedést meghatározza, hogy milyen a gyermekek távoli vízusa, valamint hogy egy vagy két szemmel látnak-e. A gyermekek játékát befolyásolja, hogy látnak-e közelre, valamint hogy mi jellemzi a színlátásukat. A csoportok elválasztására szolgáló kritériumok országonként eltérő.

látássérült pedagógia

A modern szemlélet szerint ezek a kategóriák nehezen különíthetők el, mivel a látássérültek látásteljesítményét a vizuális funkciók és funkcionális területek alapján lehet megítélni, amely egyéni eltéréseket mutathat a körülmények, feladat jellege és a személy aktuális állapota szerint.

Valakinek például a nappali fényben való közlekedés nem okoz problémát, ugyanakkor sötétedéskor vagy rossz megvilágításban a látássérült pedagógia és közlekedéshez vak. Ezért egyik kategóriába sem sorolható.

Lásd még