Ipari látórendszerek

A gépi látás

A tantárgy célkitűzése A 3D információ valósidejű feldolgozása a rugalmas gyártórendszerek egyre növekvő fontosságú területe. Ezen igény kielégítése számos esetben speciális optoelektronikai érzékelők, berendezések és eljárások alkalmazását követeli meg. A tárgy e korszerű hardver, algoritmikus, szoftver és mesterséges intelligencia eszközök ismertetését tűzte ki célul. A tantárgy részletes tematikája 3D képérzékelők.

  • Látásromlás kombinálva
  • A látótablettán lévő szemekért
  • Képfeldolgozók és Alakfelismerők Szakosztálya KÉPAF Neumann János Számítógép-tudományi Társaság A PCL vezérlőállomás fel van szerelve egy legújabb generációs ipari vezérlővel, amely képes a megszerzett képek valós időben történő feldolgozására, és néhány milliszekundum alatt generálja a vezérlés válaszát.
  • Látásélesség 0 3

Triangulációs elvű, repülési időn és fázis mérésen alapuló módszerek. Térrészfelosztás elve Gray-kódú maszkokkal.

  • Látáskorrekciós színterápia
  • Képek a látáshoz
  • A gépi látás eszközei Legáltalánosabban a gépi látás a gép által a környezetéről vagy a működése által érintett objektumokról készített kép rögzítését és számítógépes elemzését jelenti.
  • Hogyan kezeljük a szenilis látást

Moire topográfia. Optoelektronikai eszközök.

Ipari látórendszerek

Alapfogalmak fluxus, luminancia, intenzitás, fekete test. Inkoherens és koherens fényforrások laser. Laser optikák, eltérítő rendszerek. Optikai jelátvitel. Száloptikák tipusai, tulajdonságai. Optoérzékelők fotodiódák, optosokszorozók. Képérzékelők hagyományos képfelbontócsöves kamerák, CCD vonal és mátrix kamerák. Pin-hole modell. Megvilágítás, optika, érzékelő, elektronika torzításainak modellezése. Reflexiós függvények. A felületi visszaverődés törvényszerűségei.

Látásvesztés okai az egyik bal szemmel

A laser fény visszaverődési modelljei. Felületi jellemzők hatása a visszaverődésre.

romlik az ember látása

Laseres mikroszkópia. A laseres megvilágítású intenzitáskép sajátosságai. Kombinált távolság és intenzitásérzékelők.

3. látomás hány vonal

A kétféle adatstruktura korrelált megjelenítése. Hibacsökkentési módszerek a kétféle adatbázis kombinált kiértékelésével. Navigációs szenzorok. Ultrahangos távolságérzékelők. Dokkolást segítő rendszerek, korrelációs látószenzorok. Laseres navigációs kamerák.

Optikai látórendszerek

Forgófejes detektorok. Tájolási pontok szerepe az indoor navigációban. Mobil platformok. Induktiv hurkos rendszerek.

látás egy idős emberben

Optikai markeres rendszerek. Optikai közelségdetektorok. Anyagérzékeny közelségdetektorok.

helyreállítja a látást csepp okapin

Szenzorjelek csatolása irányító berendezésekhez. Mozgó objektumok detektálása. Mozgási mező és optikai áramlási ipari látórendszerek kapcsolata. Az intenzitás állandóság elvén alapuló egyszerűsített modell az optikai áramlásra. Esettanulmány: GT6A robot aktívfényes 3D látórendszere. Hardver elemek. Laser sík és tárgy metszetének detektálása zajos képen.

Szegmensek meghatározása. Tárgyleírás, tárgyfelismerés, tárgylokalizáció. Real-time feldolgozás.

Képfeldolgozók és Alakfelismerők Szakosztálya (KÉPAF)

Ipari látórendszer fejlesztésének lépései. Feladatdefiníciós kérdőív. Megvalósíthatósági tanulmány. Látórendszerek installációs problémái ipari környezetben.

a látás éles romlása a szemben

Bináris matematikai morfológiai alapok. Kiterjesztés 3D távolságképekre. Valósidejű implementációk.

Ipari látórendszerek. Optika és látórendszerek | Digitális Tankönyvtár

Differenciálgeometriai módszerek. Az első és második fundamentális alak. Felületek osztályozása. Numerikus szempontok. Távoságképfeldolgozás differenciálgeometriai és statisztikai módszerekkel.

Paraméterbecslésen alapuló módszerek. Lineáris és kvadratikus régiók meghatározása a távolságképben paraméterbecsléssel. Modell és jelenet primitivjeinek egymáshoz rendelése, a közöttük levő transzformáció meghatározása kvaterniós technikával.

Lényegkiemelés és modellillesztés. Oshima és Shirai heurisztikus módszere. Faugeras és Herbert módszere az egyidejű felismerésre és ipari látórendszerek.

a látáshoz szükséges vitaminok listája

Egyszerűsítési lehetőségek speciális felületek esetén, hisztogrammos technikák. Távolságképfeldolgozás transzputerekkel.

Optika és látórendszerek | Digitális Tankönyvtár

Transzputer és jelfeldolgozó ipari látórendszerek bázisú párhuzamos képfeldolgozó architektúrák tervezési kérdései. A tantárgy oktatásának módja előadás, gyakorlat, laboratórium A tantárgy előadásból áll, amelynek anyagába beillesztésre kerülnek az elméletet magyarázó illusztrációs példák és esettanulmányok.

Követelmények A félév lezárásának módja: vizsga.

Korábban megszerzett félévvégi aláírás legkorábban tól fogadható el. Pótlására a szorgalmi időszakban 1 alkalmat biztosítunk. A nagy ZH a vizsgaidőszakban nem pótolható. Az aláírás és a vizsgára bocsátás ipari látórendszerek eredményes nagy ZH. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Ajánlott irodalom: - Shirai, Y.

Springer, Kluwer Academic Publishers, Academic Press, Addison Wesley, A tantárgy tematikáját kidolgozta A látáskönyv helyreállítása és normalizálása.

Lásd még