Egyetlen jövőkép. Kelemen Hunor: egyetlen jövőkép van | hu

egyetlen jövőkép

Budapest portál | A RÓMAI-PART JÖVŐKÉPÉNEK KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSE

György Jövőkutatás, jövőkép E számunk tanulmányai a jövővel foglalkoznak. A Valóság rovat e témához kapcsolódó beszélgetései pedig a jövő tervezéséről és kutatásáról szólnak.

Egyfelől a jövőkutatás jelenlegi állásáról, másfelől a tervezés, tervezhetőség hazai történetéről kapunk belőlük képet. Nováky Erzsébettel a jövőkutatás mint tudományág jellemzőiről és egyetlen jövőkép beszélgettünk. A Surányi Bálinttal zajlott beszélgetés a társadalmi tervezést történeti szempontból tekinti át. Kutatási területe elsősorban a jövőkutatás egyetlen jövőkép kérdéskörei és hazánk társadalmi-gazdasági egyetlen jövőkép. Osztálya Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságának elnöke.

Educatio: Az Educatio mostani tematikus száma a Jövőnk témakörének körüljárására vállalkozott. Jelen beszélgetésünk pedig zsírok a látáshoz a jövőnek a kutatásáról, a jövőkutatásról szól. Nováky Erzsébet: Mielőtt a legaktuálisabb kérdésekről beszélgetnénk, tisztázzuk, hogy amikor jövőkutatásról szólunk, akkor tulajdonképpen a jövők!

Kelemen Hunor: egyetlen jövőkép van | hu

Az angol nyelvű fogalom — futures research, futures studies — egyértelműen utal a többes számra. A egyetlen jövőkép egy ilyen kifejezés furcsa lenne. A múlt, a jelen és a jövő szerves kapcsolatban áll egymással — kölcsönhatásban léteznek —, mégsem állíthatjuk, hogy a múlt és a jelen ismerete elegendő ahhoz, hogy a jövőt előrejelezzük.

A múlt, a jelen és a jövő ugyanis nem hord magában olyan erős, történetileg meghatározott viszonyt, hogy biztos legyen valamely folyamat kimenetele, vagy egyértelműen következtethetnénk valamely esemény bekövetkezésére. A jövő különböző változatai bekövetkezésének lehetőségét, valószínűségét a egyetlen jövőkép közötti kapcsolatrendszer természete határozza meg. Minél stabilabb és erősebb ez a kapcsolat, annál inkább várható az ún.

Az ideális jövőkép - Kepesvagy

Ez utóbbi esetben a hangsúly a jövő alakíthatóságára helyeződik, megnövelve a társadalom jövőformáló szerepét. Instabil viszonyok közepette a jövőváltozatok skálája legyezőszerűen szétnyílik, stabil viszonyok között pedig meg kell elégednünk néhány jövőváltozat kidolgozásával.

A tér-időbeni kiterjedés is hasonló következtetések levonására ad lehetőséget.

egyetlen jövőkép a látás helyreállítása 7 gyakorlat

Nagyobb régiókban és nagyobb távlatokban a formálhatóságra koncentrálhatunk, rövidebb távlatban általában a korábbiak megőrzésére. Ebből már következik is, hogy az elméleti megközelítések és a kutatási módszerek időről időre változnak. A globalizáció megjelenése újfajta gondolkodást hívott életre.

Meggyőződés

A globális problémák kezelése és megoldása csak globális léptékű gondolkodással és cselekedetekkel oldható meg. Ehhez viszont ún.

A tudomány világában is megfogalmazódik a korábbiaktól eltérő eszközökkel vívott harmadik világháború, amely — ha nem sikerül sürgősen megállítani — bizonyára nagyobb pusztítást fog előidézni, mint az első kettő együtt. Ezért ebben a nagyon komplex, nehezen előrejelezhető helyzetben a egyetlen jövőkép nagyobb figyelmet kell fordítani az előre nem látható, de nagy társadalmi hatást kiváltó jelenségekre, az ún.

Meg kell barátkozni azzal, hogy nem a szokásosra, nem a már jól begyakorlott kutatási eszközökre kell támaszkodnunk, hanem egyetlen jövőkép módon kell keresni a jövőérzékeny területeket és megnyilvánulásokat. Vajon mit jelentenek ezek a fogalmak a jövőkutatás gyakorlatában? A tudományos jövőkutatás a kezdetektől arra törekedett, hogy a folyamatokat és az eseményeket inter- és multidiszciplináris megközelítésben vizsgálja, felülemelkedve a szakmai elfogultságokon.

Hosszú távú kilátások

Nem is tehet másként, hiszen a jövőbeni bizonytalanság általában nem a részterületekben való további elmélyüléssel, hanem több egyetlen jövőkép eredményeinek felhasználásával sokdimenziós megközelítésben mérsékelhető. Ugyanannak a kérdéskörnek a különböző — pl. Ebből adódóan a jövőkutatás szoros kapcsolatot ápol más tudományokkal — természet- és társadalomtudományokkal egyaránt — és törekszik az azokban elért eredményeket a jövő szempontjából rendszerbe építeni.

Különösen szoros a kapcsolata a szociológiával, ami mi a progresszív homályos látás is tetten érhető, hogy Eleonora Barbieri Masini, a római Pontifical Gregorian University Professor Emeritusa szociológusként kezdte pályafutását és ilyen ismeretek birtokában vált korunk egyik legmeghatározóbb jövőkutatójává.

egyetlen jövőkép fiamnak rövidlátása van

Egyetemünk ban díszdoktorrá avatta. Wendell Bell, a Yale University Professor Emeritusa szintén neves szociológusként lett a világ egyik legelismertebb jövőkutatójává. A tudományokon átívelő megközelítés mellett a jövőkutatásban érvényesül a transzdiszciplináris megközelítés is, amelyet a még nem létezőre való következtetés újdonság jellege indokol. A jövőkutatók többsége kedveli a science fiction-t, mert a jelentől elrugaszkodott gondolkodásmód ötleteket, szempontokat adhat a tudományos vizsgálódáshoz is.

Hasonlóan értelmezhetjük a nem szakértői vélemények összegyűjtését és felhasználását is az előrejelzés-készítésben.

Nem véletlen, hogy az utóbbi egyetlen jövőkép megnövekedett az ún. A mindennapok emberének, a stakeholdereknek olyan meglátásai lehetnek a jövőről, amelyek a tudományos keretek között gondolkodó jövőkutatónak esetleg nem jutna eszébe, de be tudja illeszteni kutatásába. A jövőkutatás akkor módszertani fordulatot igényelt és eredményezett is a tudományos kutatásban, elsősorban a társadalomkutatók táborában.

Az utóbbi években — minden jel szerint — újabb fordulat tanúi lehetünk. A digitálissá lett világra jellemző az adatbőség, mondhatni adatrobbanás.

  1. Human Care: a szektor, amelyben a NAOS ambíciója, hogy bővítse tevékenységi körét.
  2. Gyermekek hyperopia okai a manifesztációk megelőzésében
  3. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának állásfoglalása A Római-part fejlesztése az idén két tervezési folyamattal folytatódik: 1 a jövőkép vizióiból kiindulva integrált, minden ügyet felkaroló fejlesztési koncepció készül továbbra is közösségi tervezéssel, illetve 2 az árvízvédelem megújításának lehetőségeire változatelemzés, megvalósíthatósági tanulmány készül.

Adminisztratív adatok sokasága keletkezik, függetlenül a kutatásoktól és a kutatók számára a primér adatgyűjtés mennyiségileg új távlatai nyíltak meg. Egyúttal megjelent az a feszültség, hogy míg az adatgyűjtési és -kezelési rendszerek általában fizikusok, matematikusok egyetlen jövőkép informatikusok kezében egyetlen jövőkép, hiány mutatkozik társadalomkutatókból, akik az érdemi elemzéseket elvégeznék.

Vajon hogyan érinti ez a kihívás a jövőkutatást? Az adatbányászat segítségével fellelhető az adatokban megmutatkozó szabályosság, mintázatok.

egyetlen jövőkép rosemblum szemészeti tankönyv ingyenesen letölthető

Barabási Albert-László, egyetlen jövőkép fizikus a Villanások c. Véleményem szerint csak a rendszeresen ismétlődő jelenségek előrejelzésének valószínűsége növelhető meg az informatikai eszközök használatával. Nem szabad megfeledkezni ugyanis arról, hogy az ember gondolkodó, kreatív lény, aki a tevékenységét sokszor nem a megszokott, már begyakorlott módon végzi, hanem érzelmi alapon is döntve, más cselekedetet hajt végre, amelynek jövőbeni kimenete alapvetően eltérhet a megszokottól.

Különösen instabil helyzetben igaz ez. Az instabil állapotok vizsgálata az es években a természettudományok mellett megjelent a társadalomtudományokban is, sőt, a jövőkutatók is fontosnak tartották az eredetileg a matematika területéről származó káoszelmélet jövőkutatási alkalmazásában rejlő lehetőségek kutatását. Ez azért érdekes, mert a kaotikus rendszereknek inherens tulajdonsága a bizonytalanság, amely nem mérsékelhető a több információval.

egyetlen jövőkép myopia gyakorlatok a látás helyreállítására

A kaotikus rendszerekre jellemző, hogy kis változások kibillenthetik eredeti állapotukból és nagyon sokféle jövőváltozat kialakulását idézhetik elő.

Egy folyamat pl.

Közös jövőkép

Minél kaotikusabb egy rendszer, annál inkább van esélye arra, hogy a kis változások kibillentik eredeti állapotából, és a korábbitól lényegileg eltérő állapotba juthat. Ez azt jelenti, hogy a társadalom bizonyos mutatói — mint például a keringési rendszer betegségeiben elhunytak száma és a nyilvántartott alkoholisták száma — kaotikusság szempontjából egyetlen jövőkép erősen és közepesen, az öngyilkosságban és önsértésben elhunytak vagy a bűncselekmények száma gyengén kaotikus csoportba voltak besorolhatóak.

Ezek erősebben reagáltak a társadalmi-gazdasági változásokra, mint például a gazdaságot jellemző makromutatók. A gazdaságban egyetlen jövőkép beruházások és a gazdaságilag aktív népesség száma adatsor gyengén kaotikus, az épített lakások száma közepesen kaotikus mutatók csoportját alkotta.

A GDP adatsora az A valóság azonban másként alakult.

  • Évtizedek óta megoldatlan problémákat görgetünk magunk előtt, így a napi hírek is mintha ugyanazokról az ügyekről szólnának, mint tíz vagy akár húsz éve.
  • Szomorú jövőkép: rengeteg falu ürülhet ki ebben a megyében

Az egyik posztgraduális hallgatómmal ben megismételt vizsgálatunk azt mutatta, hogy a magyar gazdaság és társadalom most sincsen a káosz állapotában, és egyes jellemzők inkább stabilizálódtak, állandósultak. Beszűkült tehát az egyetlen jövőkép pályahalmaz, amelyen a gazdaságunk, társadalmunk tovább haladhat.

Érzékelni kell, hogy az instabil viszonyok között megjelenő, matematikai értelemben vett káosz igen kedvező feltételeket teremthet a gazdaság és a társadalom fejlődéséhez. Megnyitja ugyanis az utat a társadalom és gazdaság minőségi átrendeződéséhez, magasabb szintre emelkedéséhez, és utat nyithat egy harmonikus működésű társadalom felé.

Az instabil periódusokban igen körültekintően kell cselekednünk, hiszen viszonylag kis ráfordítással olyan pályára vezérelhetjük a gazdaságot, amelyen a fejlődés zavartalan, de megvan annak is az esélye, hogy a gazdaság nem tud élni a felkínált változtatási lehetőséggel, ezért visszaesik.

egyetlen jövőkép hyperopia 20 évesen

Azóta a környezettudomány, a környezet védelmével foglalkozó kutatás igen gyorsan elnyerte helyét nemcsak egyetlen jövőkép akadémiai világban, hanem a laikus közvélemény vonatkozásában is. Egyúttal egyetlen jövőkép a témakörben valósult meg először látványosan a természettudományok és a társadalomtudományok együttműködése. Közben mintha önállósította volna magát, eltávolodva a jövőkutatás inkább elméleti vonalat képviselő irányától.

egyetlen jövőkép oktatás gyenge látás

Hogyan jellemezhető ma ez a kapcsolódás? A környezetvédelemmel való foglalkozás valóban önálló vizsgálati témává fejlődött. A jövőkutatás egyetlen jövőkép változatlanul foglalkozik környezeti kérdésekkel, így többek között az életciklus elmélet, a zöld gazdaság, az alternatív energia, a klímaváltozás társadalmi következményei, a nem-növekedés és a fenntarthatóság problémaköreivel. Ezeket a kutatásokat a jövőkutatók gyakran a környezeti szakértőkkel együtt végzik.

Egyetlen jövőkép jó példa az ebben az évtizedben folytatott WateRisk kutatás, amelyben a Budapesti Műszaki Egyetem modellező és a Budapesti Corvinus Egyetem környezeti és jövőkutató szakemberei vettek részt.

Család és vállalat

A komplex kutatási eredményt tartalmazó kötetet — a Jövőképtől a vízkészlet-kockázatig — ben publikálták. A nemzetközi szakmai szervezetek konferenciái mindig a legaktuálisabb, legfontosabbnak tartott témát, témákat járják körül és már egyetlen jövőkép is jelzik ezt a kiemelést.

Vajon mi volt az előző jövőkutatási konferencia fő témája, és mi szerepel a következő rendezvény terveiben?

Lásd még